Đọc Truyện nắm tay - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện nắm tay

Tác giả: Kurumitokyo

Đọc Truyện

trong hoàn cảnh của cô bé Amika
thì cô học rất giỏi , nhưng có vài ng muốn giết cô. tuy cô rất muốn tự vẫn nhưng cậu bạn Gu ( trai ) nhất quyết ngăn cản. từ đó 2 ng nảy sinh tình cảm...

Danh sách Chap
Loading...