Đọc Truyện [Michaeng] [18+] Trò chơi tử vong - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [Michaeng] [18+] Trò chơi tử vong

Tác giả: JiNoraw

Đọc Truyện

Mấy ngày trước, cho dù có trí tưởng tượng bay bổng đến đâu, Danh Tĩnh Nam cũng không ngờ sự tình hoang đường này xảy ra với mình.

Danh sách Chap

[Ma sói] [ Chương 1 ] Báo tử

[Ma sói] [ Chương 2] Đêm đầu tiên

[Ma sói] [ Chương 3] Tranh luận

[Ma sói] [ Chương 4] Phán quyết

[Ma sói] [Chương 5] Manh mối

[Ma sói] [ Chương 6] Tôn Thái Anh

[Ma sói][ Chương 7] Đêm thứ hai

[Ma sói] [ Chương 8] Sai lầm

[Phiên ngoại 1] Chia tay đi

[Phiên ngoại 2] [ Warning : 18+] Ăn chay

[Ma sói] [ Chương 9] Ai mới là sói

[Phiên ngoại 3 ] F.U

[Ma sói] [ Chương 10] Lựa chọn

[Ma sói][ Chương 11] Phán quyết cuối

[Ma sói] [ Chương 12 ] Tiếng xấu đồn xa

[Ma sói ] [ Chương 13] First meet

[Ma sói ] [ Chương 14] Lên nóc nhà

[Ma sói] [ Chương 15] Trăng ôm trời

[Joker] [ Chương 1] Troll

[Joker] [ Chương 2 ] Heart shaker

[Joker] [ Chương 3 ] Kỳ Quân Sự

[Joker] [ Chương 4] Bắt gian tại giường

[Joker] [ Chương 5 ] Bí mật núi Cấm

[ Joker] [ Chương 6 ] Trò chơi lùa quỷ

[Joker] [Chương 7 ] Joker đỏ

[Joker][ Chương 8 ] Quỷ

[Joker] [ Chương 9 ] 15/8/2018

[ Joker ] [ Chương 10] Ngày hôm qua

[Joker] [ Chương 11] Vào hang cọp

[Sói săn mồi] [ Chương 1 ] Sống chung

[Sói săn mồi ] [ Chương 2] Cấm Sơn Trấn

[Sói săn mồi] [ Chương 3] Tượng Nhân Sư

[Sói săn mồi] [ Chương 4 ] Một đêm duy nhất

[Sói săn mồi] [ Chương 5] Cắn

[Sói săn mồi] [ Chương 6] Lại bị hôn

[Sói săn mồi] [ Chương 7 ] Người chết đầu tiên

[Sói săn mồi] [Chương 8] Jack đồ tể

[Sói săn mồi] [Chương 9] Bloody Mary

[Sói săn mồi] [Chương 10 ] Sát nhân

[Sói săn mồi] [ Chương 11] Chân dung sói

[Sói săn mồi] [ Chương 12] Đừng nhìn vào nó

[Sói săn mồi] [Chương 13] Chân dung

[Sói săn mồi] [ Chương 14] Người bị khống chế

[ Not an update ] 1 Dòng lảm nhảm.

[Sói săn mồi ] [Chương 15] Twice

[Sói săn mồi] [ Chương 16] Sát nhân thực sự

[Game break] [Chương 1 ] Rượu trái cây

[Game break] [ Chương 2] Tâm lý chiến

[Game break] [ Chương 3 ] Thả thính

[Game break ] [ Chương 4] Tiền trảm hậu tấu

[Game break ] [ Chương 5 ] Eyes eyes eyes

[Game break] [ Chương 6 ] Ngày mưa

[Not an update 2 ] Lại lảm nhảm.

[ Game break ] [ Chương 7] SON 234

[Game break] [ Chương 8] Trèo tường

[Game break] [ Chương 9] Cụt vũ phu

[Game break] [ Chương 10 ] Đệ Tứ vực

[Game break ] [ Chương 11 ] Hẹn hò

[Thành phố tử thi ] [ Chương 1] Bắc Vũ

[Thành phố tử thi ] [ Chương 2] Thiên Vũ

[Thành phố tử thi][ Chương 3] Số 13 Bắc Dã

[Thành phố tử thi][Chương 4] Trường thi

[Thành phố tử thi] [ Chương 5] Thi tự luận

[Thành phố tử thi] [Chương 6] Thôn trưởng

[Thành phố tử thi][ Chương 7] Tử vong đến gần

[Thành phố tử thi] [ Chương 8] Ai là quỷ

[Thành phố tử thi][ Chương 9] Suy đoán của Danh Tỉnh Nam

[Thành phố tử thi] [ Chương 10] Trư Bát Giới

[Thành phố tử thi] [ Chương 10] Bộ mặt thật

[Thành phố tử thi][ Chương 11] Bộ mặt thật

Chương cuối: Ngôi mộ của mối tình đầu

[Teaser] Địa ngục tầng thứ mười ba

Trò chơi tử vong 2: Địa ngục tầng thứ 13