Đọc Truyện Mắt Biếc hậu truyện - Ngạn ở Miền Nam - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Mắt Biếc hậu truyện - Ngạn ở Miền Nam

Tác giả: langkhachtu

Đọc Truyện

Một fan-fic nhằm khám phá xem chuyện gì xảy ra sau khi Ngạn bỏ làng mà đi!!!
Ngạn đã đột ngột bỏ Trà Long lại ở làng Đo Đo mà khăn gói vào Nam.
Lý do mà Ngạn bỏ đi là gì? Bởi vì Mắt Biếc vẫn còn châm lửa đốt Ngạn bằng ngọn lửa riêng mình.
Ngạn bỏ đi để mong ngọn lửa đó tắt, bỏ mặc Trà Long ở lại. Nhưng...
Mọi chuyện có vẻ vẫn còn tiếp tục... Với những nhân tố mới...
Và mới chỉ có người buồn tình chứ chưa ai buồn vì mất sổ gạo cả :)))
Nhân dịp Victor Vũ chuyển thể Mắt Biếc và có người trên Voz chế Mắt Biếc nên mỗ viết hậu truyện luôn ! :D