Đọc Truyện [Longfic / VKOOK] SÁT THỦ (Edit) (drop) - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [Longfic / VKOOK] SÁT THỦ (Edit) (drop)

Tác giả: Siamchan

Đọc Truyện

"Đã ba ngày rồi chưa nhận nhiệm vụ khiến Kim Taehyung ngồi trên ghế nghĩ mông lung đến phát chán. Phải a, anh chính là một sát thủ kiêm bảo tiêu, nhiệm vụ của anh là giữ gìn sự an toàn cho người khác, nếu như người được ủy thác hướng anh muốn dẹp bỏ cái đinh trong mắt, anh sẽ phục tùng mệnh lệnh đi giết người. Con người anh thuộc dạng không để tâm đến tình cảm, cũng có thể gọi là lãnh huyết, anh đích thực vô cùng máu lạnh. Hiện tại anh có thể bảo vệ người an toàn nhưng nếu người ủy thác mới muốn giết người trước, anh cũng sẽ không chút do dự làm theo..."