Đọc Truyện [Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie Baby - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie Baby

Tác giả: MtMin9597

Đọc Truyện

Au : Sâu hiển linh
Pairing : KookMin (BTS), Vhope, NamJin
Raiting : H (nhẹ thôi hà)
Warn : chống chỉ định với JiKook và Vkook shipper
Other Character : from Up10tion, EXO, Black Pink, Twice, I.O.I, ...