Đọc Truyện Lỡ Thương - Vân Jibi (Tú Lam) - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Lỡ Thương - Vân Jibi (Tú Lam)

Tác giả: VanJibi

Đọc Truyện

Tên truyện: Lỡ thương
Tác giả: Vân Jibi

Truyện lấy bối cảnh thôn quê thời xưa, viết không có lịch cụ thể, cân nhắc trước khi lọt hố.

Cảm ơn đã ghé qua!

•Vân Jibi•

Lò vé ❤❤

Nguồn ảnh: pinterest
Edit ảnh: Vân Jibi