Vòng Đôi trở lại =))

Tùy Chỉnh

Thật ra là vụ vòng đôi ở Summer Package năm nay thì nhiều bạn xem rồi :v
Nhưng chắc sẽ có nhiều mẹ vẫn không thấy thuyết phục :)) chắc sẽ lăn tăn vài câu kiểu : "Ôi chắc vòng mua cho cả nhóm! Chắc gì mỗi JM và JK đeo." =))
Hôm nay tớ sẽ cho các cậu sáng mắt :v


Đúng như mọi người thấy! Không ai đeo vòng tay cả :3 à há
Đó chỉ mới đến khu vực của RM thôi đúng không? Vậy còn hai người nữa :3 cạnh RM là JK cạnh JK là JM vậy hai người đó sẽ ngồi cạnh nhau :)) Vừa hay!


Đây là khúc JM định cởi chiếc vòng ra và tặng cho TH. Như ảnh cắt ở chap "Loạn Hết" thì JM ngồi cạnh JK mà :3 vậy các cậu thấy gì vậy? That right :v Vòng đôi.
Cần thêm không?


Vòng đôi thì cũng có rồi. Ai vẫn bảo Kookmin không có thật thì chịu thôi :)) Cái gì có thì có rồi không phục nữa thì thôi =))))