Oh Man :((

Tùy Chỉnh

Nhóm có buổi phỏng vấn. Không mình không rõ ngày hôm nay hay hôm nào nữa. Kiểu mù mịt cực. Chắc là quay trước đó.
Trong buổi phỏng vấn nhóm có được hỏi là ai là người nổi tiếng nhất mà bạn đã từng gặp? Cả nhóm đồng lòng vcl nói là HitMan Bang :)) Lầy lội vcl.
OK khi mà giới thiệu thì lúc đầu Jungkook giới thiệu là :
"... Jungkook Jeon. Jungkook."
Hmm các anh em biết đấy những người phương Tây thường đặt họ của họ đằng sau tên chẳng hạn như Một người là Thân Khỏa họ là Thân tên là Khỏa nước ngoài sẽ là Khỏa Thân :))
Sau đó Jimin cũng giới thiệu là :
"... Jimin Park and Jimin."
Sau đó Jungkook hỏi :

"Park?"
"Park." - JM trả lời chắc chắn :))Chắc Jungkook hụt hẫng vì tại sao JM không nói là Jeon :v Vì sao á :v vì khi hai người đang đọc tên Tiếng Anh của mình có nghĩa là hai người sẽ nghĩ ngay đến văn hóa Phương Tây và khi đã nghĩ tới văn hóa Phương Tây thì có một điều đó là khi mà hai người cưới nhau thì Họ của vợ sẽ được thay bằng Họ của Chồng :)) nếu vậy thì đáng lẽ ra phải là Jimin Jeon chứ :)) Park cái gì Park cái gì :v Thảo nào JK ngạc nhiên vcl :v