Màu Tóc

Tùy Chỉnh

Màu tóc của JM và Suga đang đặt vào diện nghi vấn :v


Tóc của JM thì tớ khá nghi vấn khi nó có phải màu vàng hay không ._. Vì trông khá là fake ._.
Chỉ còn V =)) ém hàng quá nhiều