Luôn cùng nhau ở Sân Bay :((

Tùy Chỉnh

171023 Sân Bay
Nghe bảo anh Namjoon của chúng ta bị lạc mất hộ chiều =))) trong khi các em nhỏ về nước cả rồi mà anh NJ vẫn bị ở lại vì chờ làm xong hộ chiếu =))) Cười chết mất :v Má thứ dễ thương :<
OK comeback with Kookmin đi với nhau ở sân bay nào =)))
Đây là JK


Đây là JM :))


Và... :))



Ôm nhau trong tối ver gần và sáng hơn :v







Did you see my couple? :) So fcking real ok?! :)