Limited Edition Toy =))

Tùy Chỉnh


Bản tin từ ARMY 4th Zip
JK đến Hobi : Đồ chơi bình thường
JK đến V : Đồ chơi đã từng chơi
JK đến JM : Đồ Chơi phiên bản giới hạn =))))))
Có lẽ nào :)) JK muốn khẳng định chủ quyền biển đảo :)) Vì JM là phiên bản giời hạn nên chỉ JK được sở hữu mà thôi =))) Muahahahahahahahaha
Vững tay chèoo chị em ơi :v Chúng ta đang ngày càng vững tin vào sức mạnh của tình yêuuuuu