Không Cần Quan Tâm Tiểu Tiết :(((

Tùy Chỉnh

Anh không cần biết là mấy quả ảnh này nằm trong cái photobook nào hay cuốn tạp chí quần què nào :) anh chỉ quan tâm đến những hình ảnh của nó @@ nó thật sự @@ ahaijxnckxksjdlckxkdjdnnxkkzkdncnnxjdjcxzkdkdkxnbkfldkxkx


Chưa xong :)


I always see you. Only you :(((((((


Oh shit :) Ok I'm done :) shut up!!! Stop it. OK FUCK MYSELF :) FUCK ALL OF THIS CRAZY WORLD :) FUCK THAT ICE CREAM :) FUCK YOU KOOKMIN :) KHÔNG THỂ CHỊU NỔI :) KIỆN :) KIỆN :) PHẢI KIỆN :) KIỆN :) KIỆN TẤT CẢ :) ĐÂY MÀ LÀ ANH EM À :) ANH EM ? :) KIDDING ME? :) NO NO NO JUST STOP IT :)