Khi Não của bạn bắt đầu chống lại bạn :))

Tùy Chỉnh

Câu chuyện Bạn và Não của bạn kể từ ngày Summer Package có ảnh của couple bạn yêu thích :)
Não của tôi : Hãy kiểm tra lại hashtag của Jikook/Kookmin đi!
Tôi : Tớ mới kiểm tra vài phút trước mà...
Não của tôi : KIỂM TRA LẠI MỘT LẦN NỮA NGAY BÂY GIỜ BITCH !
Và các cậu biết đấy, mình không thể chống lại não mình :3
Cho các cậu xem một chút mới mẻ của Summer Package nhưng mình sẽ ứ up đâu :vNhiều quá rồi à? :)) phản ứng của JK khi thấy JM cười và giữa hai đứa là Bóng Đèn Deep try Kim Monie :))