JM Easy như một trò đùa :v

Tùy Chỉnh

Cut từ quả Video từ xa xưa :v chắc cũng từ hồi Concert Osaka có bài For You anh em ạ


Uhm hmm rất thản nhiên =))))


JM như bắt được vàng =)))


Nhìn cái gì mà nhìn :)) chưa thấy người ta gác chân lên người yêu khi nào à? =))


Ô kê :)


Nhiều khi muốn bật chế độ không quen với mấy hai trẻ nhà này quá :v


Má ơi hôm qua chơi chó bây giờ lahi có mmt chơi nhau =)))) mắc mệt :v