Họ Đã Ôm Nhau Khi Đèn Tắt

Tùy Chỉnh

Như Part mị up tối qua thì có bạn Ami nói JM và JK đã ôm nhau khi DNA kết thúc và đèn sân khấu tắt đi.
Đây nàyyyyThấy màu xanh xanh màu áo của JK không? Thấy cái màu đen tự dưng chia màu áo xanh thành hai nửa không? Họ đã ôm nhau! Chắc chắn vậy.


Tay JM đã ôm lấy người JK ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ họ đã thực sự ôm nhau ㅠㅠㅠ


Là concert tối qua phải không ㅠㅠㅠㅠㅠ Busan Boyfriends hợp nhau chưa kìa ㅜㅜㅜㅜㅜ


"My Queen" =)))))))) Tôn thờ quá :v