High và Far :))

Tùy Chỉnh

Nãy thấy tấm này trôi nổi ở khắp nơi =))) tự dưng tưởng tượng ra mấy câu mà JK sẽ dạy bảo với em cún :v


"Listen! Yah Jimin is mine. OK!" ><
"Này! Jimin là của Jungkook nhé!! Nhắc lại coi!! Jimin là của Jungkook. Không được chạy lại Jimin mà đòi nựng thôi nhé. Mỗi Jungkook được Jimin yêu thương thôi!! Biết chưa?" =))) Tự dưng nghĩ tớ một JK đáng yêu như vậy =))) em cún cũng đáng yêu vch :(((


Jimin nhìn lãng tử vch :(((((


Hai bạn thấy cưng vch :(((