Ghê Ghê :v

Tùy Chỉnh

Jungkook và Jimin bị bắt gặp đi mua sắm ở Nhật Bản =)))
Bạn Fan mà đã bắt gặp họ nói rằng Họ trông rất vui vẻ. Jungkook còn mang theo cả Máy Ảnh của cậu ấy như trong bài phỏng vấn trước đây cậu ấy sẽ mang theo cái máy ảnh cùng với Anh Người Yêu nữa =))) Khi cậu ấy đi Nhật Bản =)))
Còn một Part =))))))))))