Chuyên Mục : Yêu Cầu Việc Tử Tế :((

Tùy Chỉnh

Hiện tại là 1:29 AM ở bên Hàn rồi anh em ạ :) Vậy đã đến sinh nhật Chimin rồi :) Mà thế quái nào chỉ mới mỗi Hobi và Yoongi update vẫyyy :(( Where is Jungkook?
Lắm cái điên thế chứ :)) Rep cmt không được lại còn :((
JUNGKOOK-SSI EM VẪN ĐANG ĐỢI ĐÂY :)) EM VẪN ĐANG ĐỢI ĐÂY :) HÃY UPDATE CÁI GÌ ĐÓ CHO BOYFRIEND ĐI NÀO :(( MAU LÊN UPDATE ĐI BOY :v
À HAPPY BIRTHDAY JIMIN!!! :> ANH MÃI LÀ BÁNH GẠO CỦA EM :<