Bitch Dont Touch My Jam =))

Tùy Chỉnh

Nụ cười ấy đã cứng đờ trên mặt khi em ấy bắt gặp người yêu mình đang trao cái ôm nồng chái cho bạn khác =)))


I see it JM :)=))))) Oh no Mr. JEONLOUS =)))
NGHE GIANG HỒ ĐỒN ĐẠI
Tớ nghe chị Shippers kia nói JM đã cố lấy tờ giấy khỏi TH :)) Vì TH cùng team với JK mà :v nên cậu ấy đã cố ấy tờ giấy đó nhưng mà fail =)) Cậu ấy đã fail :v