Best Of Me

Tùy Chỉnh

Trong Fansign mà JM không được
ngồi với JK lần thứ 2 JM đã thay đổi
lời bài "Best Of Me" cậu ấy hát : "Dừng lại những điều bất hạnh và hãy đưa anh đến Jungkook."

=))) bản gốc của nó là hãy mang anh đến thiên đường =))
Đóii Hint :))))