Another Kiss?

Tùy Chỉnh

170928 M-countdown Pre-rec


Chuyện về thỏi son dưỡng môi =))))
"Mị đã thấy Jungkook bôi cái thỏi son dưỡng môi của cậu ấy và má ơi sau đó cậu ấy đã đưa nó cho Jimin!!!!!! Và có vẻ như là Jimin cũng dùng thỏi son dưỡng môi đó !!! Nhưng vì mị chỉ ở phía sau họ nên không thấy rõ !! Mẹ ơi ai có thể nói cho mị những gì xảy ra khi đó không?? ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ"

Ừ :) JUNGKOOK ĐƯA THỎI SON DƯỠNG MÔI CỦA CẬU ẤY CHO JIMIN SAU KHI CẬU ẤY ĐÃ BÔI NÓ LÊN MÔI :) VÀ JIMIN CÓ VẺ CŨNG DÙNG NÓ :) MÉ ƠI :) HÔN GIÁN TIẾP SAO? :) TẠI SAO VẬY PARK JIMIN VÀ JEON JUNGKOOK? TẠI SAO VẬY? TRẪM MUỐN UP HAI CHAP DỰ ĐỊNH SẮP TỚI MÀ CŨNG KHÔNG YÊN NỮA HẢ? :) RỒI ỦA? AI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẪM ĐÂY? :) TRỜI MÁ :) AI CHO TRẪM LƯƠNG THIỆN? :)