Moments 76

Tùy Chỉnh

Chậc chậc chậc. Jiminie sao lại nhỏ xinh như vậy a~ T^T còn Jeon Jungkookie thì ngày càng cao lớn hơn a~ Ây da, riết rồi ra ngoài không biết ai là anh mà ai là em luôn :v