Moments 67

Tùy Chỉnh

Lalalalalala
Bắt sóng nhau nhanh quá
L-O-V-E
Ừa, đề lắm, khớp lắm
Hai người tập trước rồi đúng không? Khai ra đi, sao cứ làm mọi người quắn vậy