Moments 61

Tùy Chỉnh

Hôm nay BTS comeback nên tui sẽ đào mộ tiếp :3JM: *Kéo kéo kéo*
JK: *Tự động gần vào*
Mấu chốt là hai bạn sao lại cười không thấy mặt trời luôn vậy?

Thầm thì a thầm thì :3