Moments 43

Tùy Chỉnh


Q: Ý nghĩa sự tồn tại của Jimin đối với cậu?
JK: Kawaii (dễ thương)


JK: Anh ấy dễ thương dữ dội! Dễ thương dữ dội luôn!
(Xài hẳn freaking cute thì đủ hiểu luôn ấy)


JK: Dễ thương. (Đang xem Jimin trên màn hình)Jimin làm aegyo và JK: dễ thương ghê :)))


(Cr: Eheh_chu, trans cr. Satellite-Jeon)
(Chủ op tặng cho JK một cái ốp điện thoại Marvel)
JK: "Oh, là Malbeol! Bạn biết Jiminie hyung đã đọc nó như nào không? Malbeol! Dễ thương cực!"


Q: Ai là người dễ thương nhất BTS? (Cr. Umimi)
JK: Là Jimin. (Lại auto bỏ kính ngữ hả cậu Jeon)


JK: ah- dễ thương


(Nhìn Jimin trên màn hình)
JK: Dễ thương. Gì vậy trời?


JK: Ngón chân của Jimin hyung rất... dễ thương.


Q: Park Jimin là gì với Jeon Jungkook?
JK: Bánh gạo/ nhỏ bé (cách miêu tả sự cute của Jimin)
Cr. Rgrey618
Và ta chốt lại sự tồn tại của Park Jimin là sự dễ thương không thể chối từ với Jeon Jungkook =)))