Moments 20

Tùy Chỉnh


Thấy gì không? Các mày thấy gì không?
Nằm ôm nhau đấy, ÔM NHAU ĐẤY!!!!
Tao thài =)))
Jeon Jeon để anh Jimin ôm vào lòng đấy. Bánh ơi, dạo này rớt giá quá rồi Bánh ơi. Mochi dạo này tăng giá cao quá rồi, em Jeon dạo này đi theo anh miết thôi. Big Hit cứ đẩy thuyền đi nhé, bố Bang cứ đẩy đi, con nguyện ngồi đây chờ bố tung hint của KookMin :)))