Moments 100

Tùy Chỉnh


JK đã nhìn Jimin.
Cái nhìn chỉ trong 0,01s đó.
Mẹ tôi ơi!!!!!
JK lúc nào cũng nhìn Jimin, trên stage cũng vậy, tranh thủ nhìn cho thoả, giống như không thấy Jimin trong mắt sẽ không yên tâm vậy :3