Fanart 3

Tùy Chỉnh


JK: Phải tưới nước thì cây cối mới CAO được *tưới cho hoa Hoseok*
Sau đó tưới luôn Jimin và bị Jimin rượt té khói =))))
Bớt trêu anh đi nha JK =)))
Không biết má nào vẽ mà lầy thấy sợ, đem cả hoa Hoseokie vô luôn :)))