Fanart 25

Tùy Chỉnh


"12:05pm
Tìm thấy JiKook ở căng tin cùng nhau. Hai người đã mua 1cái bánh mỳ cà ri (???)"
"12:25pm
Thấy JiKook trên sân thượng và ăn bánh mỳ cà ri cùng nhau"
"12:45pm
Hai người vào phòng nghỉ cùng nhau. Cái quái gì đây"
Namjoon: Jin à, đó là Jimin và Jungkook chứ không phải "JiKook". Và cậu ngừng theo dõi tụi nó đi được không?
Jin: Đừng có mà kêu ca nữa đi Kim Namjoon. Đây không phải theo dõi. Mình chỉ làm nó cho sự nghiên cứu của blog phân tích của mình thôi.
Ừ rồi, chỉ là đang làm nghiên cứu thôi :v

Cre: lụm lặt trên Tumblr