Facts 3

Tùy Chỉnh


Jeon Jungkook là gì với Park Jimin?
: My baby =)))
Park Jimin là gì với Jeon Jungkook? : Manggaetteok (Bánh gạo),  Jjokkomi (bé nhỏ và dễ thương)  =)))
Bạn fan có nói là khi Jimin và Jungkook đều cười khi viết ra đáp án của mình