Chuyên mục xàm xí

Tùy Chỉnh

Lúc đầu thấy kiến thức trên lớp rất khó nhét vô đầu nhưng sau khi đi học thêm xong ta thấy........................................................................................... kiến thức lại càng khó nhét vô đầu hơn.
*Thật đé* hiểu sao mình phải thi sử. Sử giúp ích gì cho t mà t phải học sử.
T cũng có hỏi bố mẹ t rồi là "sao con phải học???"
Bố mẹ t phản dame " thế sao tao phải nuôi mày??? "
T cũng giật mình. Thấy đúng đúng.
*Đầy lần t thấy bố mẹ t toàn đem tao đi so sánh với đứa khác.
Tao: " Sao bố mẹ cứ thích so sánh con với con nhà người ta thế nhở. Mẹ người ta làm j có so sánh con mk với con người khác đâu. "
Mẹ tao : " Mày chả đang so sánh mẹ m với mẹ nhà người ta đấy còn lắm mồm. "
Loogic ở đâu.????
* Bố mẹ thường là ng lôgic rất CAO.
Thấy t bấm điện thoại cười => có người yêu .
Đóng cửa chơi đt =>xem phim bậy bạ.
Học sút=> bấm đt
Cất đt không dùng đt =>phá của.
Học đc điểm cao => phao, chép bài.
Cãi lại => bố láo, mất dạy.
Nghe nhạc hàn thì nói " mày có hiểu tiếng hàn không mà nghe"
Nghe nhạc US-UK thì bảo " Tiếng anh thì ngu mà bày đặt nghe ngạc ngoại. "
Nghe nhạc Viết thì nói " này nghe nhạc gì đấy, nhạc này không dành cho lứa tuổi bọn m. Lo mà học đê. "
H t k biết sống sao cho vừa lòng gia đình.
Tui thấy thật mợt mỏi.
AI CÙNG CẢNH NGỘ KO. ALO!
Cục sì lầu ông bê lắp,  cục sì lầu là ông bê lắp.
Nào mình cùng đi thi đỗ, đừng để mình ăn đám giỗ.
    (Chú ý: ae ơi. Bọn lớp mình đã chọn đc sông tiền phong thủy tốt lắm để nhảy sông cho đẹp. Thi rớt sông tiền thẳng tiến.Ae nào muốn liên hệ nhảy sông với mk thì alo - hotline : 190010 không có..... )