Đọc Truyện [ Kim Taehyung ] Tôi muốn có em - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [ Kim Taehyung ] Tôi muốn có em

Tác giả: TaeRum

Đọc Truyện

Từ trước đến giờ Kim Taehyung này muốn gì được đó. Tôi muốn có em, nhất định tôi sẽ theo đuổi em tới cùng. Kim T/b em nhất định phải là của tôi

Cảnh báo : H nặng

Tác phẩm đầu tiên của tôi có gì sai xót hãy bỏ qua

Đừng đem truyện đi đâu, hãy tôn trọng tác giả

#23/3/2018

Loading...