Một phút lầy lội

Tùy Chỉnh

Cảm ơn các má đã ủng hộ tôi a! Toi không có thói quen rep cmt nên là.... Các má nào cmt fic thì tôi đều cảm ơn nhóeeee!!!
Yêu thương!!!!