#9

Tùy Chỉnh

Jeonjungkook: ê béo! Biết hôm nay ngày không??
Me: 24/12???
Jeonjungkook: tiếp đê!
Me: Giáng sinh?!!
Me: Lại tiết mục đòi quà giáng sinh à??
Jeonjungkook: Àn nín đề! Không nhớ hôm nay ngày à????
Me: Đm... Ngày kỷ niệm cũng qua hết cmn rồi...
Me: Em chịu thoy...

Jeonjungkook: Ngày tôi dính thính đó!
Jeonjungkook: Béo lùn ngu ngốc!