Đọc Truyện theo thể loại
Jeonjungkook: béo ơi! Anh nhớ béo!
Jeonjungkook: béo ơi!
Jeonjungkook: béo!!!!!!!!
15 missed call from jeonjungkook
Me: ĐM!!!! Bây giờ 5h sáng!
Me: Để im cho bố ngủ! Thằng thần kinh!!!!
Jeonjungkook: thoy, béo đi ngủ đi!
Jeonjungkook: Anh cũng đi ngủ đây
Jeonjungkook: Đi vệ sinh nên gọi béo cho vui đêý
Me: Đuỵt...

«  #7

#9 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm