#8

Tùy Chỉnh

Jeonjungkook: béo ơi! Anh nhớ béo!
Jeonjungkook: béo ơi!
Jeonjungkook: béo!!!!!!!!
15 missed call from jeonjungkook
Me: ĐM!!!! Bây giờ 5h sáng!
Me: Để im cho bố ngủ! Thằng thần kinh!!!!
Jeonjungkook: thoy, béo đi ngủ đi!
Jeonjungkook: Anh cũng đi ngủ đây

Jeonjungkook: Đi vệ sinh nên gọi béo cho vui đêý
Me: Đuỵt...