76

Tùy Chỉnh

Phản ứng của bạn nam của bạn khi thấy một thằng con trai tặng kẹo bạn nhân dịp "Valentine-muộn" :3


"Cậu bạn, nghe nói cậu định tặng kẹo cho BẠN GÁI TÔI à? Nhưng mà BẠN GÁI TÔI lại không có ở đây! Thôi thì cậu cứ đưa cho tôi đi, tôi sẽ nhận và ăn hộ BẠN GÁI TÔI luôn!"