75

Tùy Chỉnh

Xếp hàng chào cờ được bạn nam khác lớp đứng bên cạnh quay ra nhìn như này!


"Một tháng tớ chỉ có 45 phút được ngắm cậu gần thế này thôi! Nên là tiết này cho tớ ngắm cậu thoải mái đi! Thế thì tháng này tớ mới học tập tốt được!"

Các má bảo đảm là sẽ không nhào vào đu người ta như gấu đu cây đi!