72

Tùy Chỉnh

Là kiểu chuyên môn lấy điện thoại của bạn, chục năm vạn chín nghìn cái ảnh tự sướng để rồi sau đó tự tiện chọn một tấm để thay hình nền điện thoại của bạn. Cuối cùng trả lại điện thoại và mếu thèm xoá!
You: Show mấy tấm selca cutoe hột me của anh cho bàn dân thiên hạ xem cái nào!


jungkook: Hở??? Tí nữa rồi xem! Tôi có bao giờ xoá đi của cô đâu mà!