Đọc Truyện theo thể loại
Chuyên môn ngồi im nhìn bạn trang điểm rồi sau đó mần nhục bạn như này:


"Đánh son phải như này mới đều này~~ còn phải "omma" "appa" nữa này~~"
Jimin: Jungkook, nói hyung nghe ai dạy cưng cái trò này? Anh đảm bảo không đánh chết nó!
Jungkook: Tất nhiên là anh không đánh chết được rồi! Sen nhà em em nó dạy mà!

«  67

69 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm