62

Tùy Chỉnh

Đây là Jungkook khi bạn nhất quyết không chịu dậy mà bám vào lưng hắn như gấu koala.


"Rồi Anh biết rồi mà... Bé con, em dậy đi! Còn phải đi học sớm nữa. Anh thương bé mà, dậy đi học nào."
... Và Jungkook cõng bạn đi quanh nhà như vậy gần 15 phút đồng hồ.