61

Tùy Chỉnh

Bạn là tổ trưởng tổ Jungkook và vì chuẩn bị thi cuối học kỳ nên giáo Viên chủ nghiệm chuyển bạn ngồi cạnh Jungkook để kèm cặp cậu ta.


"Sao? Tổ trưởng có thấy anh giỏi không? Em một phát từ bàn gần cuối lên đây ngồi với Anh luôn! "