60

Tùy Chỉnh

Jeon Jungkook, người con trai hơn tuổi nhưng không thích bạn gọi "oppa" lại ghen lồng lộn khi nghe bạn gọi người khác là "oppa".


"Một tiếng cũng Yugyeom oppa, hai tiếng cũng Yugyeom oppa! Tôi cũng hơn tuổi mà sao cô toàn gọi tôi là Jungkook trống không vậy hả??? "
Bạn: thế thằng nào bảo không thích bị gọi là oppa nào?