Đọc Truyện theo thể loại
Jeonjungkook: tôi đã nói phải cẩn thận
Jeonjungkook: không biết nghe lời tôi một nào hết
Jeonjungkook: bạn gái vừa bị bệnh sốt lên sốt xuống tuần trời mình không chăm sóc được. Mình vừa về nhà thì nghe tin bạn gái bị tai nạn.
Jeonjungkook: thấy thằng bạn trai nào khổ như tôi không?
Jeonjungkook: Nhất định phải bình yên
Jeonjungkook: Rồi tôi sẽ tính sổ với sau
Jeonjungkook: Chờ anh... Một chút thôi

«  #5 (a little smut)

#7 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm