59

Tùy Chỉnh

Khi trời mưa và Jungkook hết trò để nghịch.


"Cây nến thứ n +1 mà vẫn chưa thấy gà quay như trong cô bé bán diêm."
Bạn: Ừ... Và Anh đã đốt hết 3 hộp diêm rồi đó nhé!