58

Tùy Chỉnh

Bạn thể lực không tốt và đây là hắn khi biết bạn ngất xỉu sau khi chạy 23 vòng quanh sân trường để đủ điểm thể dục.


"Ừ thì... Em vừa mới tỉnh và Anh cũng không muốn làm em buồn nhưng Anh thấy tệ lắm khi nhìn thấy em chạy đến ngất đi như thế mà chẳng làm được gì... "