57/2 jungkook/gang au

Tùy Chỉnh

Bạn đã ngay lập tức nhận lấy một xuất đổi địa điểm công tác sang chi nhánh mới của công ty ở một thành phố khác.
Bạn đã nghĩ rằng mình với Jungkook đến đây là chấm dứt, cho đến một tối nọ, khi bạn vừa về và thấy jeon jungkook đứng giữa nhà bạn...


"Em chơi trò trốn tìm này cũng lâu rồi đó bae. Đến lúc trở về rồi..."