53

Tùy Chỉnh

Khi Jungkook hẹn hò với tổ trưởng của mình và thiếu bài tập về nhà...


"Béo à, cậu chắc chắn là muốn kiểm tra bài của bạn trai đang yêu của cậu à? Cậu không nhẫn tâm ghi tớ thiếu bài đâu đứng không~~"