Đọc Truyện theo thể loại
Bạn: người yêu ạ
Bạn: có thể anh không biết
Bạn: nhưng con Holly đã đuy nặng vào áo của anh rồi
Jeonjungkook: AI đã cho nó vào nhà???  AIIIIII??????
Bạn: hờ hờ....
"Mysunshine" đã offline
Jeonjungkook: giỏi... Cô giỏi quá rồi...

«  51

53 »

Loading...
#bts #btsimagine #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm