52

Tùy Chỉnh

Bạn: người yêu ạ
Bạn: có thể anh không biết
Bạn: nhưng con Holly đã đuy nặng vào áo của anh rồi
Jeonjungkook: AI đã cho nó vào nhà???  AIIIIII??????
Bạn: hờ hờ....
"Mysunshine" đã offline
Jeonjungkook: giỏi... Cô giỏi quá rồi...