51

Tùy Chỉnh

Khi bạn đang ăn thì phát hiện ra hiện bối đã nhìn bạn chằm chằm đã lâu và chưa có dấu hiệu dừng lại.


Bạn: tiền bối, anh có chắc chắn là mình không ăn phải bả gì không vậy?