#5 (a little smut)

Tùy Chỉnh

Jeongjungkook: Daddy nhớ em, yêu!
Me: Đừng nói với mị cưng đang thẩm du
Jeongjungkook: Yep! Daddy đang thẩm du!
Jeongjungkook: giờ thì daddy cần em!
Jeongjungkook: Đến phòng tập một chút "bowjod". cưng thấy thế nào?
Me: Đồ biến thái!
Me: Riết rồi tôi méo hiểu tại sao tôi hẹn với anh nữa
Jeongjungkook: Đến đây nào cưng, daddy sẽ chăm sóc cho em thật tốt

Me: Cmn chứ! Ngồi im đấy! Đến đây!
Jeongjungkook: Daddy chờ em